Archiwizacja

  • skanowanie
  • przechowywanie dokumentów
  • katalogowanie dokumentów
  • indeksowanie dokumentów
  • niszczenie dokumentów