Logistyka zwrotna

  • obsługa zwrotów
  • dekonsolidacja
  • kontrola ilościowa i jakościowa
  • utylizacja