Rozwiązania dla firm farmaceutycznych w zakresie transportu leków zgodnie z zasadami GDP ( Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej )jak i dystrybucji i magazynowania leków, próbek medycznych i artykułów marketingowych

 

Dostawy leków w oparciu o procedury określone w GDP

 • oferujemy system dystrybucji i transportu leków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie procedury Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (dostawy drobnicowe lub dedykowane leków i próbek do odbiorców na terenie kraju jak i za granicą - aby zapewnić bezpieczeństwo towaru każda przesyłka jest monitorowana pod kontem temperatury przewozu).Przewozy realizowane są transportami specjalistycznymi o ładownościach od 0,5t do 22 t ( od 1 do 65 palet ) Wszystkie samochody posiadają zabudowę izotermiczną i wyposażone są w agregaty chłodzące oraz urządzenia do pomiaru i rejestracji temperatury. W komorze ładunkowej pojazdu utrzymywana jest temperatura w zakresie 15°C - 25°C , 8°C - 15°C lub 2°C - 8°C . Na życzenie klienta dołączamy przy dokumentach zwrotnych wydruk z termografu.

Załadunek i transport produktów leczniczych odbywa się w sposób gwarantujący:

1) identyfikację produktu leczniczego,

2) identyfikację nadawcy i odbiorcy produktu leczniczego,

3) zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych,

4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym lub kradzieżą,

5) zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem wysokiej i niskiej temperatury, światła i wilgotności oraz innych niekorzystnych czynników

6) temperaturę określoną przez podmiot odpowiedzialny lub w odpowiedniej farmakopei - w przypadku produktów leczniczych wymagających zapewnienia takich warunków.

Składowanie leków i próbek medycznych w warunkach termicznych określonych przez zleceniodawcę

 • obecnie uruchamiamy system składowania leków i próbek medycznych zgodnie z założeniami GDP. Leki magazynowane są w warunkach zapewniających skuteczne izolowanie od warunków zewnętrznych . Kubatura oraz wyposażenie pomieszczeń dostosowane jest do prowadzonego asortymentu, a także odpowiednio wyposażone w:

1) urządzenia wentylacyjne,

2) urządzenia termoregulacyjne,

 • przyrządy umożliwiające całodobową kontrolę oraz rejestrację temperatury i wilgotności, aby temperatura we wszystkich częściach pomieszczeń była zgodna z warunkami przechowywania produktów leczniczych określonymi przez podmiot odpowiedzialny lub w odpowiedniej farmakopei.
 • Na życzenie zleceniodawcy ( atr 54 pkt4 prawa farmaceutycznego ) każdą dostarczaną próbkę oklejamy napisem "próbka bezpłatna - nie do sprzedaży"

Archiwizacja produktów reklamowych

 • archiwizacja produktów reklamowych . Zgodnie z art 60.1 prawa farmaceutycznego wzory reklam winny być przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym reklama była rozpowszechniana i udostępnione Inspekcji Farmaceutyczne na każde jej żądanie ( art 63 )

Logistyka artukułów marketingowych

W ramach logistyki produktów reklamowych oferujemy :

 • składowanie
 • konfekcjonowanie
 • pakowanie ,segregacja
 • budowa stoisk reklamowych
 • dostawy stendów i artykułów marketingowych na konferencje
  • odbiór elementów składowych od Klienta lub podwykonawców
  • kompletowanie i pakowanie wg wymagań Klienta
  • utylizacja art papierniczych

Dystrybucja artykułów marketingowych

 • Wychodząc na przeciwko oczekiwaniom firm farmaceutycznych zaopatrujących swoich przedstawicieli w materiały promocyjne i próbki handlowe, jak również korzystając z doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji dostaw produktów reklamowych, stworzyliśmy system dystrybucji oparty na tak zwanych wysyłkach cyklicznych. System ten oparty jest na regularnych, określonych przez zleceniodawcę, dostawach przy zaangażowaniu samochodów DST... Wykorzystanie tego schematu umożliwia redukcję kosztów i ułatwienie pracy przedstawicieli.